The Journal of History     Winter 2005    TABLE OF CONTENTS

Poetry

FLY HIGH

by Malfrid Mjelstad Roen

Norsk oversettelse følger

Fly high if you can
get view over every land.
See how corruption spreads
all over the ground,
how the tough branches
are being tied around the world
to prevent more countries
from falling off the cliff.
The bureaucrats, the administrations
who only make out elicitations,
politicians who don't make progress
because they never gather as a group,
and don't ever say stop
to waste the country's money.
War and hunger and suffering children,
people alone and those who have retired
everyone hoping for better times,
institutions where the patients
don't get help - when the nurses
are on strike or home sick.
Fly high and find
tons and tons of angel dust
spread it over the planet
like falling leaves.
Nothing else will save the earth
from crisis, catastophes, and needs.


FLY HØYT

Fly høyt hvis du kan
få utsikt over alle land
se hvordan de korrupte systemene
sprer seg utover hele jorden
hvordan de seige grenene
surres rundt kloden
for å hindre flere land i å ramle
utfor stupet.
Byråkratene, administrasjonene
som snakker og snakker og skriver utredninger
Politikerne som ikke får til
noen bedringer
fordi de aldri står i samlet tropp.
og slett ikke noengang sier stopp
til sløseri med landets penger.
Krig og sult og barn som lider
enslige og pensjonister
som håper på bedre tider.
Insitusjonene hvor beboerne
ikke får hjelp
når de ansatte streiker og
er sykemeldt.
Fly høyt og finn tonnevis
med englestøv
strø det over jorden
som fallende løv!
For nå kan intet annet
redde folk og land
fra kriser, katastrofer,
elendighet og nød.

People who read Norwegian are able to purchase the book from which this poem came. See Advertisers We Support for contact information or order at your favorite bookstore.

PREVIOUS ARTICLE | NEXT ARTICLE

The Journal of History - Winter 2005 Copyright © 2005 by News Source, Inc.